วีดีโอ


ชั้นวางสินค้าขนาดเล็ก

 ชั้นวางสินค้าขนาดกลาง

ชั้นเก็บสินค้าแบบแนวลึก

ชั้นวางสินค้าแบบล้อเลื่อน(เล็ก)

ชั้นวางสินค้าแบบล้อเลื่อน

Mezzanine Floor ชั้นลอยน็อคดาวน์ 

   
   

Micro Rack ชั้นวางขนาดเล็ก ชั้นวางสินค้า ชั้นวางของ micro rack ,medium rack ,selective rack   (Youtube)

Medium Rack ชั้นวางสินค้าขนาดกลาง ชั้นวางสินค้า ชั้นวางของ micro rack ,medium rack ,selective rack (Youtube)

Flow Rack ชั้นวางสินค้าแบบสายพานลำเลียง ระบบจัดเก็บพาเลทเป็นลูกล้อเลื่อนได้ เป็นระบบการจัดเก็บแบบ เข้าก่อน-ออกก่อน เป็นวงจรในแต่ละชั้นสามารถจัดเก็บผลิตภัณฑ­์ที่แตกต่าง เนื่องจากความแตกต่างของการรับน้ำหนักของพ­าเลทและคุณภาพของพาเลทเป็นสิ่ง สำคัญมากสำห­รับแร็คชนิดนี้ การทำงานของแร็คระบบนี้มี

Micro Rack ชั้นวางขนาดเล็ก ชั้นวางสินค้า ชั้นวางของ micro rack ,medium rack ,selective rack   (Youtube)

Medium Rack ชั้นวางขนาดกลางชั้นวางสินค้าชั้นวางของmicro rack ,medium rack ,selective rack (Youtube)

Flow Rack ชั้นวางสินค้าแบบสายพานลำเลียง ระบบจัดเก็บพาเลทเป็นลูกล้อเลื่อนได้ เป็นระบบการจัดเก็บแบบ เข้าก่อน-ออกก่อน เป็นวงจรในแต่ละชั้นสามารถจัดเก็บผลิตภัณฑ­์ที่แตกต่าง เนื่องจากความแตกต่างของการรับน้ำหนักของพ­าเลทและคุณภาพของพาเลทเป็นสิ่งสำคัญมากสำห­รับแร็คชนิดนี้ การทำงานของแร็คระบบนี้มีความเรียบลื่นดีม­ากเพราะการติดตั้งระบบ Roller และการติดตั้งยังมีระบบการพักช่วง Speed adjuster และมีการแยกช่อง ระหว่างพาเลท (Youtube)

Roller Rack ชั้นวางสินค้าแบบล้อเลือน ชั้นวางสินค้า Product - nissan case ชั้นลอย rack shelf ชั้นลอยวางของ, ชั้นลอยน็อคดาวน์, ชั้นลอยสำเร็จรูป  (Youtube)


สอบถามราคาเพิ่มเติมได้ที่

คุณ เมธีร์ 081-566-3825, 083-705-0007

E-mail: marketing@smkproducts.co.th

*

Sale Exclusive เขตชลบุรี, ระยอง

ติดต่อ คุณ สมโภชน์ เสือแท้ (โภชน์) 086-399-8963

E-mail: sompod@smkproducts.co.th

*

Sale Exclusive เขตสมุทรปราการ, บางนา ฉะเชิงเทรา

ติดต่อ คุณ ผ่องจิตต รักเจริญ (น้ำ) 086-366-8540

E-mail: pongjit@smkproducts.co.th

*

Sale Exclusive เขตสมุทรสาคร, ปทุมธานี อยุธยา นนทบุรี

ติดต่อ คุณ สาลินี กิจรุ่งเฉลิม (เอ๋) 086-355-7641

E-mail: salinee@smkproducts.co.th

*

 

บริษัท เอส เอ็ม เค โปรดักส์ จำกัด

260 หมู่ 8 ซ.สุขสวัสดิ์ 26 แขวงบางประกอก เขตราษฏร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

Tel: 02-874-4755-9, 02-427-4237

Fax: 02-427-5940

E-mail: marketing@smkproducts.co.th

http://www.ชั้นสินค้า.com    

http://www.xn--42cl9ba8fubln0qf.com  


 

 

Visitors: 22,272